การประชุมนักศึกษาปฏิบัติงานตามโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจาการทำงาน วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนภิเษกอนุสรณ์

***ดาว์โหลดเอกสาร***

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562

***ดาว์โหลดประกาศ***

Read more

การประชุมผู้นำนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาภายใต้แนวคิด “รวมพลัง สรรค์สร้างบัณฑิต วิศวกรสังคม เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น”

วันที่ 3 มกราคม 2563

Read more

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ทุกคน เข้าร่วม “โครงการรวมพลังนักศึกษาสรรค์สร้างมหาวิทยาลัยด้วยตัวเรา”

วันอาทิตย์ ที่ 5 มกร

Read more