พิธีอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกร นักศึกษา มรส. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ประจำการศึกษา 2561

วันนี้(22 มิถุนายน 2

Read more