ประชุมนักศึกษาทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่ผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

นายศักดา  ศิริพันธุ์

Read more

โครงการอบรมทักษะการสื่อสารสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร

Read more

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่ผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร

Read more

การกำหนดควบคุมความเร็วในพื้นที่ชุมชนบนทางหลวงสาย 4009 สายสุราษฎร์ฯ-นาสาร ตั้งแต่สี่แยกบางใหญ่ ถึงหั;สะพานกลับรถถนนเซาเทิร์น ระยะทาง 9.87 กก.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอ

Read more