ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

  ***ดาว์โหลดปร

Read more

ประกาศจากกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา เรื่อง ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ที่กองคลัง ชั้น 1 อาคารกาญจนภิเษกอนุสรณ์ (ตึก 9 ชั้น)

  ***Downlond ไ

Read more