ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร

Read more

ขอเชิญชวนนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุกคน ร่วมใจออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง “ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ 2562” ในวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

ขอเชิญชวนนักศึกษาภาค

Read more

โครงการอบรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร จิตอาสา 904 “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎา

Read more

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร จิตอาสา หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจ

Read more