รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติเข้าปฏิบัติงานตามโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน งบประมาณปี 2565(รายได้ระหว่างเรียน)

รับสมัครนักศึกษา ภาค

Read more

ประกาศข่าว กยศ.มหาาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับน้องๆเลื่อนชั้นปี (2-5) ให้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย และรักษาระยะห่างเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

Read more