มรส.จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ชิงถ้วยพระราชทาน เยาวชนเก่งและดีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี และการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับอาชีวะ-อุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งจัดโดยชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมไดมอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจากสถาบันอาชีวะศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆจากทั่วภาคใต้

อาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กิจกรรมและประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีในโครงการโรงเรียน TO BE NUMBER ONE ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จัดขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้และมีความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ของเยาวชน การเสริมสร้างบุคลิกภาพตนเอง กิจกรรมสร้างสุข ฝึกทักษะการร้อง การเต้นจากวิทยากรและมีการคัดเลือกมอบรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ซึ่งได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE