สรุปเหรียญรางวัลของทีมกีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงราย 

สรุปเหรียญรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงราย 
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
*ได้รับ 4 เหรียญทอง จาก วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง,วิ่ง 800 เมตร หญิง ,วิ่งผลัด 3×800 เมตร หญิง (ดีกว่าสถิติเดิม)และ วิ่งผลัด 4×400 เมตร หญิง
*ได้รับ 3 เหรียญเงิน จาก วิ่ง 400 เมตร หญิง,วิ่งวิ่งผลัด 3×800 เมตร ชาย และ วิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง
*ได้รับ 1 เหรียญทองแดง จาก วิ่งผลัด 4×100 เมตร ชาย
ผู้อำนวยการทีม : ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดี มรภ. สุราษฎร์ธานี
ผู้จัดการทีม : ผศ.นรินทร์ สุขกรี
ผู้ฝึกสอน : นายสมพล สุวรรณโชติ
ปล.แล้วเจอกันครับ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ทีมนี้พี่ขนไปทั้งทีม