องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และนักศึกษา มรส.จิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนยากไร้บริเวณบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 องค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย นายศิริมงคล ร่วมพันธ์ นายกองค์การนักศึกษา นายขจรศักดิ์ สุระกา รองนายกองค์การนักศึกษาฝ่ายกิจกรรม นายวุฒิชัย ไชยชนะ รองนายกองค์การนักศึกษาฝ่ายชมรมและบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมด้วยนายบุญทวิช ทวิชศรี รองประธานสภานักศึกษา คนที่ 1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนยากไร้บริเวณบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในครั้งนี้ องค์การนักศึกษา ภาคปกติ ได้ดำเนินการจัดสร้างสะพานที่ทำจากไม้ไผ่ เพื่อข้ามไปยังบ้านพักนางมยุรี ถมกลั่น โดยบ้านดังกล่าวปลูกสร้างในที่สาธารณะเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย มีความเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก จากการสอบถามนางมยุรีได้กล่าวว่า “ตนเองพักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งหมด 3 คน ร่วมกับสามี และหลานอายุ 2 ขวบ อาศัยการจับปลาในบึงขุนทะเลเพื่อยังชีพ ซึ่งรายได้ไม่แน่นอน เป็นห่วงก็แต่หลาน ที่จะลำบากในอนาคต และสิ่งสำคัญ เป็นห่วงเรื่องการเรียนด้วย”ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นายอยับ ซาดัดคาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น โดยนายอยับได้กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่ดีที่ผู้นำนักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับชุมชน ท้องถิ่น และได้เรียนรู้จากการทำงานจริง นอกจากได้บุญแล้ว ยังได้ประโยชน์หลายอย่างจากการเรียนรู้ ในส่วนของฝ่ายกิจการนักศึกษาสนับสนุนผู้นำนักศึกษาในการสร้างประโยชน์ที่ดีแก่สังคม สมกับที่เป็น“มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง” นายศิริมงคล ร่วมพันธ์ นายกองค์การนักศึกษา ได้กล่าวเสริมว่า “องค์การนักศึกษาได้ลงพื้นที่สำรวจเบื้องต้นแล้วเห็นว่าสะพานข้ามจากถนนไปยังที่พักทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เดินลำบาก และอันตรายด้วย จึงได้ริ่มเริ่มในการสร้างสะพานก่อน แล้วค่อยหาแนวทางกันต่อไปในการช่วยกันปรับปรุงที่พักอาศัย รวมถึงสุขลักษณะอื่นๆ ด้วย โดยในครั้งนี้ มีองค์การนักศึกษา ตัวแทนจากสภานักศึกษา และนักศึกษาวิชาทหารร่วมกันลงพื้นที่ ทั้งหมด 16 คน”จากการสำรวจรอบๆ พื้นที่พบว่า สภาพบ้านที่เป็นที่พักชั่วคราวมีความทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ประกอบกับนางมยุรีและสามีชรามากแล้ว จึงทำให้การประกอบอาชีพมีความลำบาก บางวันอดมื้อกินมื้อ ทำให้มีผู้ใจบุญนำไปลงในโลกโซเชี่ยล มีการนำสิ่งของไปบริจาคและช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ทางพัฒนาสังคมจังหวัดได้ร่วมกันหารือกับเหล่ากาชาดเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ ผู้ใจบุญสามารถนำสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ไปร่วมกันบริจาคได้ โดยการเดินทางสะดวกสามารถขับรถรอบบึงขุนทะเล บ้านดังกล่าวอยู่ติดกับถนนเส้นรอบบึงขุนทะเล 

ข่าวโดย งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา มรส.

ภาพ ธีรภัทร อาศิรพจน์

กองพัฒนานักศึกษา มรส.