1.นางสาวเจนจิรา แซ่เตี่ยว นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น มรส. รุ่นน้ำหนัก 51 กก. #ชนะน๊อคยกที่1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

2. ทีมนักกีฬาเปตองชาย มรส.เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย

ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มกราคม 2561

1. ทีมนักกีฬาเปตองชาย มรส.เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย (การแข่งขันต่อเนื่องมาจากวันที่ 22 มกราคม 2561)

2. นายประวีณ โลกวิจิตร นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น มรส. รุ่นน้ำหนัก 51 กก. #ชนะน๊อคยกที่1 พบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

3. นายวีรพงษ์ ตั่นสกุล. นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น มรส. รุ่นน้ำหนัก 60 กก. #ชนะ มรภ.มหาสารคราม ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

4. นายวุฒิชัย สงวนลักษณ์ นักกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น มรส. รุ่นน้ำหนัก 57 กก. #ชนะ ม.สารคราม ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มกราคม 2561

1. นางสาวเจนจิรา แซ่เตี่ยว นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น มรส. รุ่นน้ำหนัก 51 กก. ชนะมรภ.ร้อยเอ็ด เข้ารอบรองชนะเลิศ

2. นายเกรียงไกร สังขผล นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น มรส. รุ่นน้ำหนัก 69 กก. ชนะ มรภ.เลย ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

3. นายนพดล นพสกุล นักกีฬาเปตองชายเดี่ยว มรส.เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย