มอบกระเช้าปีใหม่แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และขอพรปีใหม่ 2561

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผอ.ศักดา ศิริพันธุ์ และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา ร่วมมอบกระเช้าปีใหม่ 2561 แก่ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยลัย ขอพรปีใหม่เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานตลอดปี 2561