บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดี มรส. น้ำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี