ชมรม TO BE NUMBER ONE ยินดีต้อนรับนักศึกษาสู่ห้องเรียนเต็มรูปแบบ

ชมรมTO BE NUMBER ONE
” ยินดีต้อนรับนักศึกษาสู่ห้องเรียนเต็มรูปแบบ “
เราต้องร่วมด้วย ช่วยกันทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทุกพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีสารเสพติด