รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติเข้าปฏิบัติงานตามโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน งบประมาณปี 2565(รายได้ระหว่างเรียน)

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติเข้าปฏิบัติงานตามโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน งบประมาณปี 2565(รายได้ระหว่างเรียน)
ทำงานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 40 บาท วันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง
และไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อเดือน (ค่าตอบแทน 2,400 บาทต่อเดือน) โดยปฏิบัติงานในเวลาราชการ
ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานสำนักงาน (ด้านธุรการ พิมพ์งาน ส่งเอกสาร คีย์ข้อมูล ภาคสนาม ฯลฯ)
ทั้งนี้ ปฏิบัติงานเดือน เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565
ลิงก์สมัคร https://forms.gle/bD24x7vsTduRjEcS8