ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา“ คมส่งฝัน” ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา“ คมส่งฝัน” ประจำปีการศึกษา 2565
สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ปริญญาตรี) ทุนละ 100,000 บาท/ต่อปี (ทุนเนื่องต่อ)
เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 1 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 65
ระเบียบหลักเกณฑ์การรับสมัคร https://drive.google.com/…/1OsUz8HiKv5om…/view…
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง facebook https://www.facebook.com/Komscholarship
ระบบสมัครออนไลน์ https://docs.google.com/…/1e…/viewform…