ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครข้างต้นและมีความสนใจที่จะสมัครรับทุนสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองทางลิงก์ http://wwww.surveymonkey.com/r/AMCHAMScholarships2022 โดยศึกษาการกรอกใบสมัครได้ทางลิงก์ https://www.amchamthailand.com/…/How-to-fill-2022… รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.amchamthailand.com/foundation/ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณ Sheree Tampensuk ผู้ช่วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ AMCHAM อีเมล sheree@amchamthailand.com โทรศัพท์ 0 2254 1041 ต่อ 212