ประกาศข่าว กยศ.มหาาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับน้องๆเลื่อนชั้นปี (2-5) ให้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย และรักษาระยะห่างเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19