ชมรมTO BE NUMBER ONE มรส.นำเครือข่ายวิทยาลัยเทคนิค เข้าประกวดระดับอาชีวศืกษา – อุดมศึกษา ได้รับพระราชทานรางวัล ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๕

ชมรม TO BE NUMBER ONE กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลับราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี ผู้นำเสนอผลงานประกอบด้วย นาย นนวัตร์ วันนะ นางสาวจิราพัชร โพธิญาน นางสาวธัญญารัตน์ หลงสะเตีย และ นาย ธีรศักดิ์ เงินสองสี จากคณะครุศาสตร์ ผลการดำเนินงานฯ ได้รับคำชมว่านำเสนอผลงานได้ดี เป็นระบบ ผลการตัดสินได้รับรางวัลพระราชทานฯระดับภาค ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1 ต่อไป ในโอกาสนี้ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นำเครือข่ายระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วมประกวด 2 สถาบัน คือวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยการอาชีพไชยา ผลการตัดสินเทคนิคสุราษฎร์ธานีสามารถผ่านเข้ารอบได้รับรางวัลดีเด่นผ่านเข้าสู่เวทีระดับประเทศ ในปีนี้ด้วย