เดือนเมษายน เดือนแห่งการพัฒนา Soft Skills ให้แก่นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

สวัสดีเมษายน เดือนแห่งการพัฒนา Soft Skills ให้แก่นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

📍เดือนนี้เราจะนำนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเพื่อการเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

📍นำทีมวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี , ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และเหล่าเทรนเนอร์รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 กว่า 200 คน

📍กำหนดการอบรมตามนาฬิกาชีวิตของนักศึกษาและวิทยากร ระหว่างวันที่ 7-28 เมษายน 2565 ที่จะถึงนี้