สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์
ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ด้านล่าง
และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานนัดหมายการสัมภาษณ์งาน
และการปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน COVID-19
สอบถามเพิ่มเติมโทร 077-355422 – 3 ต่อ 12
https://forms.gle/bPy1jXSd4hHWoJGc8