มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรม “49 ปี 49 บาท” พี่แบ่งปัน สานฝันเพื่อน้อง You share , Make my dreams

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรม “49 ปี 49 บาท” พี่แบ่งปัน สานฝันเพื่อน้อง You share , Make my dreams โดยการร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 14 พฤษภาคม 2565 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการบริจาค และข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านทาง Facebook : ศิษย์เก่า ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี