ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเข้าสู่ TECHNOLOGT 5G ในรูปแบบออนไลน์

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS งานบริการและสวัสดิการ กองพัมนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเข้าสู่ TECHNOLOGT 5G ในรูปแบบออนไลน์เรื่อง การเข้าถึงสิทธิ์

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น.ผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์ม Webex Meeting

วิทยากร โดย ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช อาจารย์ภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://docs.google.com/…/1CyY8w5GJIeP4…/edit

ลิงค์เข้าร่วมอบรมhttps://sru.webex.com/meet/affairs

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 077-913326 หรือ 093-6385479

***มีเกียรติบัตรดิจิทัลมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านครับ***