โครงการอบรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร จิตอาสา 904 “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎา

Read more

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร จิตอาสา หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจ

Read more

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๐ น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

6 พฤษภาคม 2562 เวลา

Read more