นักศึกษาจิตอาสามรส. ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการจัดกิจกรรม 31 ปี การเปิดทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยศาลเยาวชนและครอบ

Read more

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลิกภาพและโครงการสวดมนต์ส่งเสริมพระรัตนตรัย ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 20.30 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้

Read more