ขอเชิญนักศึกษา กศ.บท. ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ บริเวณระหว่างอาคารกาญจนาภิเษกฯ กับ คณะวิทยาการจัดการ

ขอเชิญนักศึกษา กศ.บท

Read more

นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 มิ.ย. 61 ณ

Read more

โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ ซันไรซ์ รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 26 พฤษภาคม 25

Read more