ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา กรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561(ไตรมาสที่ 3)

คลิ๊กเลย!!!!

Read more

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และนักศึกษา มรส.จิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนยากไร้บริเวณบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ ที่ 25 มี

Read more

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จับมือภาครัฐสร้าง “Campus Safety Zone” … เน้นความปลอดภัยนักศึกษา มรส. เป็นสำคัญ

กองพัฒนานักศึกษา มหา

Read more

ขอเชิญนักศึกษา ภาคปกติ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อและตลาดนัดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-15.00 น.

ขอเชิญนักศึกษา ภาคปก

Read more

ประชุมนักศึกษาทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่ผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

นายศักดา  ศิริพันธุ์

Read more