ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

  ***ดาว์โหลดไฟ

Read more

บัญชีรายชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

  ***ดาว์โหลดไฟ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

  ***ดาว์โหลดไฟ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพประชาชนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แก้วิกฤติโควิด-19

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมพิธีเปิด ศูนย์ดูแลนักศึกษาด้วยหัวใจ SRU STUDENT CARE CENTER (SCC) ในวันที่ 24 มกราคม2563 เวลา11.00-12.00 น. บริเวณหน้าสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา อาคารหอประชุมวชิราลงกรณ “ทุกปัญหามีทางออก”ที่ SCC

“เปิดศูนย์ดูแล

Read more