ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 2 เพิ่มเติม

  ***ดาว์โหลดไฟ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพประชาชนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง แก้วิกฤติโควิด-19 ระยะที 2 (เพิ่มเติม)

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563

  ***ดาว์โหลดไฟ

Read more

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่ 2

  ***ดาว์โหลดไฟ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพประชาชนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง แก้วิกฤติโควิด-19 ระยะที 2

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

Read more

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

  ***ดาว์โหลดไฟ

Read more

บัญชีรายชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

  ***ดาว์โหลดไฟ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

  ***ดาว์โหลดไฟ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพประชาชนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แก้วิกฤติโควิด-19

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

Read more