ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม

  ประกาศรายชื่อ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

  ประกาศรายชื่อ

Read more

มรส.ขยายวันรับสมัครออนไลน์”โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลบรูณาการ” (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ระหว่างวันที่ 9 -15 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร

Read more

“เทศกาลถือศีลกินเจ” สักการะองค์เทพ รับประทานอาหารเจ 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพ-กู้ภัย มรส. (ประตู 4)

ชมรมนักศึกษาอาสากู้ช

Read more

มรส.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

นที่ 15 ตุลาคม 2563

Read more

ขอเชิญร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 13 ตุลาคม 2563

“มหาวิทยาลัยรา

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผนึกกำลังกับ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี หวังพัฒนากีฬายกน้ำหนักระดับเยาวชนสู่ความเป็นเลิศในระดับอุดมศึกษา เตรียมลุยศึก “กีฬามหาวิทยาลัยโลก”

วันนี้ (29 ก.ย.63) ด

Read more