การประชุมเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษา และนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 18 ตุลาคม 256

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจําปี 2562 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ณ อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุ

Read more

ร่วมเปิดศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภายใต้ความร่วมมือของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

Read more