บัญชีรายชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

รายชื่อผู้เข้ารับสัมภาษณ์และสถานที่สอบ 45 อัตรา

 

***ดาว์โหลดไฟล์(PDF)***