ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน

 

***ดาว์โหลดไฟล์ประกาศ (PDF.)***