การประชุมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทุนที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี รุ่นที่ 1-3 วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนภิเษกอนุสรณ์

ประกาศประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษทุนเรียนดี รุ่น 1-3

***ดาว์โหลดเอกสาร***