สมาคมศิษย์เก่า มรส. จัดกิจกรรมหารายได้มอบทุนการศึกษา

5 ม.ค. 63 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบทุนการศึกษาจากรายได้การจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศล “ราชภัฏเมืองคนดี มินิมาราธอน 2019” โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นายศักดา ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี