กองพัฒนานักศึกษาอวยพรเเละรับพรปีใหม่ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 รักษาการแทนอธิการบดี มรส.

วันนี้(3 มกราคม 2562) ที่ ห้องอธิการบดี ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี (มรส.) ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าพบผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการอธิการบดี มรส. เพื่ออวยพรเเละรับพรปีใหม่ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563