บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานจำนวนมาก (เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์) รายได้ 20,000-ขึ้นไป (เงินเดือน+คอมมิชชั่น)

โปสเตอร์