การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2562

ประมวลภาพการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2562