ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร จิตอาสา หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ​ นักศึกษา เข้าร่วมอบรมในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามเเนวพระราชดำริหลักสูตร​ จิตอาสา๙๐๔ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ในวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ”

#การแต่งกาย 
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร : ชุดข้าราชการ (ชุดกากี) หรือชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง หมวกและผ้าพันคอพระราชทาน)

นักศึกษา ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง หมวกและผ้าพันคอพระราชทาน) หรือชุดนักศึกษา