พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และตัวแทนผู้ถือพาน ชั้นปีที่ 2 – 4 เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ