ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

#ภาคเช้า ณ ศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร

๐๖.๐๐ น. พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
– บุคลากรและแขกผู้เกียรติพร้อมกันบริเวณศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร
-ประธานเปลี่ยนผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธโสธรและปิดทอง
-การแสดงรำมโนราห์
-ร่วมสรงน้ำพระพุทธโสธร และรดน้ำขอพรผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย

#ภาคบ่าย ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
-ชมการแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และการแสดงจากชุมชน
-ฟังบรรยายในหัวข้อ “ผู้สูงวัย : สุขใจที่ได้ให้ อิ่มใจที่ได้รับ”
-สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

เชิญชวน: แต่งกายผ้าไทย และชุดสุภาพ