ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

**วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ยกเว้นครุศาสตร์) และชั้นปีที่ 5 (ครุศาสตร์)**

**วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 58 (ครุศาสตร์) และชั้นปีที่ 3 รหัส 59 (ยกเว้นครุศาสตร์)**

นักศึกษาแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา พร้อมกันเวลา 07.45 น.