ประกาศจากฝ่ายกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ขอให้นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปีที่ประสบอุบัติเหตุในภาคเรียนที่ 1/2561 ดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ใต้หอประชุมวชิราลงกรณ