Makro เปิดบ้านรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ โครงการ “Operation Trainee”

Makro คู่คิดธุรกิจคุณ

ถึงเวลาต้องเปลี่ยนและปั้นอนาคตแม็คโคร เปิดบ้านรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ โครงการ “Operation Trainee”

คุณสมบัติ

  • จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ฯการอาหาร/คหกรรมศาสตร์/อุตสาหกรรมเกษตร/เกษตรศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง/พืชไร่/การจัดการธุรกิจอาหาร หรือสาขาอื่นที่ไกล้เคียง
  • อายุไม่เกิน 28 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วัน/สัปดาห์
  • สามารถโอนย้ายไปปฏิบัติงานในสาขาที่ได้รับมอบหมายได้

“โอกาสดีมาแล้ว สำหรับการเป็นผู้จัดการฝึกหัด ความท้าทายและประสบการณ์ดี ๆ รอคุณอยู่”

Makro61