กองพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่จัดทำแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าประจำอำเภอของจังหวัดระนอง เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าทุกอำเภอในจังหวัดระนอง

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภา

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรม “49 ปี 49 บาท” พี่แบ่งปัน สานฝันเพื่อน้อง You share , Make my dreams

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร

Read more

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับตัวแทนสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 12 ตุลาคม 256

Read more