กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการโค๊ชสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการทางวิศวกรสังคม ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์,1 มีนาคม 2564 ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ มรส.

Read more

Welcome to our course !!! พบกับ 6 เทรนเนอร์สุดเจ๋ง 6 หัวข้อสุดล้ำ กับ หลักสูตรการสร้าง Solf Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

เปิดตัว 6 เทรนเนอร์ห

Read more