ประชุมนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมกีฬา เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก ณ มรภ.ภูเก็ต

22 ตุลาคม 2561 มรส.

Read more