พิธีอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกร นักศึกษา มรส. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ประจำการศึกษา 2561

วันนี้(22 มิถุนายน 2

Read more

นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 มิ.ย. 61 ณ

Read more

โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ ซันไรซ์ รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 26 พฤษภาคม 25

Read more

โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเครือข่ายภาคใต้ ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

วันที่ 7 พฤษภาคม 256

Read more

ทีมกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้รับถ้วยรองพระราชทานชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานชาติ ครั้งที่ 64 ณ สนามไทยญี่ปุ่นดินแดง

ขอแสดงความยินดีกับที

Read more

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และนักศึกษา มรส.จิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนยากไร้บริเวณบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ ที่ 25 มี

Read more