พิธีอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกร นักศึกษา มรส. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ประจำการศึกษา 2561

วันนี้(22 มิถุนายน 2

Read more

นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 มิ.ย. 61 ณ

Read more

โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ ซันไรซ์ รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 26 พฤษภาคม 25

Read more