องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และนักศึกษา มรส.จิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนยากไร้บริเวณบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ ที่ 25 มี

Read more

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จับมือภาครัฐสร้าง “Campus Safety Zone” … เน้นความปลอดภัยนักศึกษา มรส. เป็นสำคัญ

กองพัฒนานักศึกษา มหา

Read more

ประชุมนักศึกษาทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่ผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

นายศักดา  ศิริพันธุ์

Read more

โครงการอบรมทักษะการสื่อสารสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร

Read more

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่ผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

รายงานผลคณะทัพนักกีฬา มรส. ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ผลการแข่งขันประจำวัน

Read more