ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่ 2

ประกาศราชื่อโครงการจ้างงาน เฟส 2

 

***ดาว์โหลดไฟล์ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก (PDF)***

กำหนดการค่ายปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะการเป็นวิศวกรสังคม

 

***ดาว์โหลดไฟล์กำหนดการ***