พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมลำยอง โรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. พร้อมด้วย ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวอริสรา ขุนอินทร์ รองนายกองค์การนักศึกษา นายเกียรติศักดิ์ มากบุญ ผู้ช่วยรองนายกองค์การนักศึกษา ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมลำยอง โรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี