พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – 5 ศูนย์ฝึกค่ายวิภาวดีรังสิต ประจำปีการศึกษา 2561

(25 ต.ค. 61) พลตรี มโนช จันทร์คีรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 ประธานในพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – 5 ศูนย์ฝึกค่ายวิภาวดีรังสิต ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี