ประชุมนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมกีฬา เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก ณ มรภ.ภูเก็ต

22 ตุลาคม 2561 มรส. ประชุมนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมกีฬา เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต