“เยาวชนรู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง”

ประกาศ นักศึกษาทุกชั้นปีที่ไม่มีการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 11.30 น. ทุกคน ให้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนักศึกษา “เยาวชนรู้ก่อนผิด…คิดก่อนหลงทาง” ณ หอประชุมวชิราลงกรณ พร้อมกันเวลา 08.00 น. ให้ตรงเวลานะครับ ให้นำปากกาคนละด้ามด้วยนะครับ สำหรับคนที่มีเรียนในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ให้เข้าเรียนตามปกติ ทางกองพัฒนานักศึกษาจะจัดอบรมให้ในวันอื่นแทน (แต่ต้องเข้าอบรมทุกคน) ดังนั้น ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปี ที่ไม่มีเรียนในช่วงวันและเวลาดังกล่าว เข้าร่วมทุกคน ย้ำ เข้าร่วมทุกคน #ฐานที่6