นักศึกษาจิตอาสามรส. ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการจัดกิจกรรม 31 ปี การเปิดทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรม “31 ปี การเปิดทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อศาลยุติธรรม และเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย จึงการบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมบูรณญาณวิทยา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี