มรส.จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมหัวหน้ากลุ่มเรียน นักศึกษากศ.บท. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมหัวหน้ากลุ่มเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเฉวง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (กศ.บท) ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมหัวหน้ากลุ่มเรียน (กศ.บท) ประจำปีการศึกษา 2561