พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลณ ณ หอประชุมวชิราลงกร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561