วันที่ 5 มิ.ย. 61 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ จิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจุดที่1 งานขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ หน้าสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะทาง 300 เมตร หน้าสนามบาสเกตบอล ระยะทาง 450 และ ด้านข้างสนามกีฬา ระยะทาง 600 เมตร จุดที่2 งานตัดหญ้า ณ หน้าสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย หน้าสนามเปตอง ด้านหลังสนามกีฬา ข้างสนามฟุตบอล จุดที่3 งานตัดแต่งกิ่งไม้ด้านหลังคูระบายน้ำ และจุดที่4 ขุดลอกคูระบายน้ำ ระยะทาง 750 เมตร กว้าง 4 เมตร ด้านหลังสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใย