รายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนานาชาติ “SUKIPT 2018” ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งทีมกีฑาเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนานาชาติ “SUKIPT 2018” ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

2 เหรียญทอง

  • วิ่ง 400 เมตร (รัชดา ตาหลี)
  • วิ่งผลัด 4×400 เมตร (มลธิตา สมบัติชัย/จุฑามาศ โขนขำ/ธนาภรณ์ จันทร์อ่อน /รัชดา ตาหลี/จุฑาวัลย์ ตุลยนิษก์/สุนิสา สังข์ทอง)

3 เหรียญเงิน

  • วิ่ง 200 เมตร (มลธิตา สมบัติชัย)
  • เขย่งก้าวกระโดด (สุนิสา สังข์ทอง)
  • วิ่งผลัด 4×100 เมตร (มลธิตา สมบัติชัย/จุฑามาศ โขนขำ/ธนาภรณ์ จันทร์อ่อน /รัชดา ตาหลี/จุฑาวัลย์ ตุลยนิษก์/สุนิสา สังข์ทอง)

2 เหรียญทองแดง

  • วิ่ง 400 เมตร (จุฑามาศ โขนขำ)
  • กระโดดไกล (สุนิสา สังข์ทอง)

ปรเมษฐ์ฺ นันทสุคนธ์ ข่าว

อุบลวรรณ บุญแก้ว/ จุฑามาศ โขนขำ ภาพ

กองพัฒนานักศึกษา แบนเนอร์
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี