การกำหนดควบคุมความเร็วในพื้นที่ชุมชนบนทางหลวงสาย 4009 สายสุราษฎร์ฯ-นาสาร ตั้งแต่สี่แยกบางใหญ่ ถึงหั;สะพานกลับรถถนนเซาเทิร์น ระยะทาง 9.87 กก.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้วางมาตรการ จำกัดความเร็วของรถ บนถนนสายสุราษฎร์ฯ-นาสาร ช่วงแยกบางใหญ่-ถนนเซาท์เทิร์นซีบอร์ด ร่วม 10 กิโลเมตร เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุเกือบ 500 ครั้ง ในรอบ 3 ปี จนเกิดการสูญเสียบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสถานศึกษาและหน่วยงานราชการตั้งอยู่หลายแห่ง รวมถึงมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมาก และเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้าตัวเมือง ทำให้การจราจรบนถนนเส้นนี้ มีรถหลายประเภท สัญจรไปมาอย่างหนาแน่น ทำให้หลายครั้งเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจากความเร็วและความประมาท เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ มีการกำหนดความเร็วให้รถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ จำกัดความเร็วที่ 45 กม. ต่อชม. รถนั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ จำกัดความเร็วที่ 60 กม.ต่อชม. โดยจัดให้เป็นเขตเซฟตี้โซน มีการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา

เยาวชนที่อาศัยอยู่ใน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ได้ชี้ให้ ผู้สื่อข่าวดูป้ายจำกัดความเร็วที่ติดตั้งอยู่ริมถนนสายสุราษฎร์ฯ-นาสาร ในเขตชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ ตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในโครงการถนนสีขาวของทางจังหวัด จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของ สภ.ขุนทะเล พบว่า ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง เกิดอุบัติเหตุรวม 494 ครั้งส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสูงถึง 262 ราย ถือเป็นตัวเลขที่สูง แม้เป็นระยะทางช่วงสั้นเพียง 9.87 กิโลเมตร ทั้งนี้ทางคณะทำงานระดับจังหวัดยังคงหารือในเรื่องของการเพิ่มมาตรการการประชาสัมพันธ์ รวมถึงแผนการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการอื่นๆเพื่อลดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกเจ้าหน้าที่ยังถือว่าเป็นช่วงของการประชาสัมพันธ์ มีการติดป้ายในหลายจุดทั้งขาเข้าและขาออก เตือนประชาชนให้ขับขี่รถตามความเร็วที่กำหนด ก่อนจะมีการจับจริงปรับจริง ในระยะต่อไปโดยจากการสังเกตุในพบว่า รถหลายคันใช้ความเร็วที่ลดลงแต่ก็ยังมีอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังใช้ความเร็วสูงอยู่

 

ปรเมษฐ์ฺ นันทสุคนธ์ ข่าว

เว็ปไซต์ ข่าวสด ภาพ

ที่มา https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_713292

ฝ่ายสื่อสารองค์กร แบนเนอร์
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี