ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทุกคน ร่วมส่งแรงใจเชียร์คณะทัพนักกีฬ มรส. สู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม สามารถนำเหรียญกับมรส.ให้มากที่สุด ระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี ประเภทกีฬาที่ผ่านเข้าทำการแข่งขัน

  1. กีฑา
  2. มวย
  3. เซปักตะกร้อหญิง
  4. ฟุตซอลทีมหญิง
  5. ปัญจสีลัต
  6. เรือพาย

ลิงค์เว็ปไซต์กีฬามหาวิทยาลัย http://www.thanyaburi45.rmutt.ac.th/